Brogårdshøj - Brogårdsvej 60 - Gentofte

Omkring Brogårdsvej Omkring Gentoftegade Nærliggende militæranlæg Gentofte: Generelt

Brogårdsvej

Dines Bogø
Postkort fra ca. 1925. De Samvirkendens Menighedsplejer's Sygehjem på Brogårdsvej 34-36. (Gentofte Lokalarkiv).
Dines Bogø
Den Selvejende Institution Brogårdshøj, Brogårdsvej 60, 2820 Gentofte.

28. maj 1924. Grundsten nedlægges

Den 28. maj 1924 kl. 15.00 blev grundstenen nedlagt til plejehjemmet på Brogaardsvej. Opført på Tjørnegårdens jorde, der var ejet af Gentofte Kommune.

Dines Bogø
Den 28. maj 1924. Berlingske Tidende skriver om, at Enkedronning Louise i dag vil nedlægge grundstenen til det nye plejehjem.
Dines Bogø
Den 29. maj 1924 skrev Nationatidende om grundstensnedlæggelsen dagen før. Desværre måtte enkedronning Louise melde afbud pga svageligt helbred.
Dines Bogø
1929.
Dines Bogø
1935.

Vejvisere

Dines Bogø
1926. Kraks Vejviser.
Dines Bogø
1935. Kraks Vejviser.
Dines Bogø
1966. Gentofte Vejviser.
Dines Bogø
1984. Kraks Vejviser. Første gang man ser navnet Brogårdshøj.
Dines Bogø
1987. Kraks Vejviser. Beboerne med egne telefonnumre er udeladt.
Dines Bogø
2003. Kraks Vejviser. Alle beboerne med egne telefonnumre er udeladt.

Bygningsarkiv

Dines Bogø
1924. Bygningsarkiv. Side 22
Dines Bogø
1924. Bygningsarkiv. Side 24
Dines Bogø
1924. Bygningsarkiv. Side 25
Dines Bogø
1924. Bygningsarkiv. Side 26
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
1928. Bygningsarkiv. To nye fløje mod nord.
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
1928. Bygningsarkiv. Ny funktionærbolig mod øst.
Dines Bogø
1946. Bygningsarkiv. Side 18
Dines Bogø
1946. Bygningsarkiv. Side 19
Dines Bogø
1946. Bygningsarkiv. Side 20
Dines Bogø
1946. Bygningsarkiv. Side 21

Brogården, Søbredden . Orindelig gård fra ca. 1888

Dines Bogø
Ca. 1925. Stuebygning, Brogården, Søbredden 34. (Gentofte Lokalarkiv)
Dines Bogø
Ca. 1944. Dele af Brogården ligger på Søbredden 27, daværende Fiehnsvej. (Kraks kort)
Dines Bogø
Ca. 1940. Brogården. (Gentofte Lokalarkiv)

Brogårdshøj - Brogårdsvej

Dines Bogø
1952. (Gentofte Lokalarkiv)
Dines Bogø
1956. I baggrunden ses Tjørnegården, der blev nedrevet omkring 1958. (Det Kgl. Bibliotek)
Dines Bogø
9. maj 2023. (Dataforsyningen)
Dines Bogø
28. april 1973. (Det Kgl. Bibliotek)
Dines Bogø
22. april 1987. (Det Kgl. Bibliotek)
Dines Bogø
9. april 1993. (Det Kgl. Bibliotek)
Dines Bogø
5. april 1996. (Det Kgl. Bibliotek)

10. juni 1925. Indvielsen

Dines Bogø
11. juni 1925. (Berlingske Tidende)
Dines Bogø
11. juni 1925. (Avisen: København)

... fortsættes